วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลาภสักการะดั่งใบใม้งอกงามใบ

ลาภสักการะดั่งใบใม้งอกงามใบ
ลาภผลใบร่วงลงโรยหล่น
ใบร่วงเพราะไรฤาสิ่งควรได้ชน
ใบหล่นใบร่วงไปลมโรย

ได้อย่างเสียอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น