วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อัตตา
ทุกอย่างในโลกล้วนไม่ใช่ของของใคร
น่าสนใจว่าสิ่งของ. มีรูป
คนในโลกล้วนถือเอา. ว่าได้
ได้สิ่งใดได้มากไหนยึดไว้ยินดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น