วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้ชี้ทางที่ดีที่สุดในโลกพระพุทธะ

สักการะพุทธเจ้าอริยะโลก
สักการะพระธรรมงามดับทุกข์โศก
สักการโลกงามศีลป์สงฆ์องค์คุณงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น