วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

น้ำอมฤตมีไว้ให้ใจเทวะ

อมตะแนวสุขะพบสุขขี
น้ำอมฤตไดลิ้มรสเทวาดี
ยักษ์กรรมที่กรรมไม่ดีิไม่ได้เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น