วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เพียงเศษในเวลาที่เหลือน้อย

เพียงเศษในวันเวลาที่เหลือน้อย
เพียงเศษถ่อยถอยเวลามากจริงไหม
เพียงเศษใดวันเวลาของใครใคร
เพียงเศษในกาลเวลาน่ายลยิน
เพียงเศษน้อยอาจมากนักสำหรับราก
เพียงเศษกากของเวลานิดน้อยอยู่
เพียงเศษในวันเวลามากน้อยดู
เพียงเศษอยู่เศษไม่อยู่ดูโลกงาม
เพียงเศษวันอันมีค่าเพื่อสุขใส
เพียงเศษใดนานเหลือทุกข์ปลุกประหันต์
เพียงเศษเหลือในชีพจิตสิทธิ์นิรันดร์
เพียงเศษวันดารดินใจในเวลา

เพียงเศษคนตนไม่มีที่เศษดิน
เพียงเศษสินทรัพย์เสพสุขเศษส่งสรรค์
เพียงเศษสุขสุขจริงหรือสุกใสวัน
เพียงเศษหวั่นว้างวางหวังหวั้งศรัทธรเวลาที่เหลือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น