วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มาระญาติทรามควรนับไว้เป็นญาติฤา

มารยาทเอาไว้แยกญาติหรือไม่
มาระยาดทนทายาดเห็นสิ่งใด
มาระยาทใจกายวาจามาราเอย

สัตว์ร่วมเเก่เจ็บตายที่ไร้มาระญาติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น