วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

เจริญ

เอเอกอุลุนำจักรเมตตาจุด
จะริยะสุดผุดเท่าทันมั่นศีลใคร่
ริฤทธิ์ธงจงนำจับธงผู้ใด
ญะยักษ์ใสในรักษาสวรรค์คีย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น