วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

จงอยู่ตรงสายกลาง

เมื่อบางคนเกิดมาเพื่อการแก้เคล็ด
 เมื่อบ้างเข็ดระเห็ดหลาบสาบแสบสันต์
เมื่อบางคนเขาเข้าใจวรรณะพันธ์
 เมื่อบางคนที่ต่างกันสะสมครา
เมื่อบางคนวนเวียนเพื่อนความต่าง
 เมื่อบ้างอ้างเกิดมาเพื่อมนุษย์สา
เมื่อบางคนหมุนมาดิ่งตรงสัจจา
เมื่อบ้างลาในทุกหาหวังเรียนดี
เมื่อบางคนเกิดมาเพื่อรวยให้ได้
เมื่อบ้างขายไรก็ได้รวยทุกที่
เมื่อบางคนสะสมเกลียดทุกนาที
 เมื่อบางคนเกิดมามีปฏิปทา
เมื่อบางคนเกิดมาแล้วไม่สงสัย
เมื่อบางคนไม่สนใจไฝ่ลดละ
เมื่อบางคนเทียบเปรียบเขาเราไรอะ
 เมื่อบ้างจะลดและละสนใจ คน
เมื่อบางคนเฝ้าสนใจไหนจึงต่าง
เมื่อบางถางตื่นทุกอย่างอย่างตนตื่น
เมื่อบางคนอยู่ในช่วงขึ้นสูงยืน
 เมื่อบ้างขื่นขืนขื่นขมจมจิตใจ
เมื่อบางคนอาจเข้าใจไงเป็นนั่น
เมื่อบางคนคนต่างกันฉันพ้นได้
เมื่อบางรายอาจพ้นทุกข์สุขสบาย
เมื่อบางผันพลันที่เกลียดเป็นตะกอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น