วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

ทอร์หะแลแน่เหหัก

ทอร์หะแลแน่แท้ในที่เหหัก
ทอรอหักพรรคพันธุ์ผูกถูกหักเห
ทอถักไรใยถักถูกกระทบเท
ทอร์หันเหเทวาหูกผูกโกรธใคร

มิจฉาทิฐิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น