วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

ทุรกรีที่ระกิจทุรกาก

ทุรกรีที่ระกิจทุรกาก
ทารุณพรากกากทุรากาทุรับ
ทุรกาลสาธารกาธุรกลับ
ธุรปรับดับสนิททิศทุราไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น