วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ไม่มีใครช่วยใครได้จากวิบาก

เมื่อต้องพรากจากกายาคราดับฉัน
เมื่อกรรมใดที่เราก่อวิ่งตามทัน
เมื่อวันนั้นวันเดินตามกรรมส่วนตน

เมื่อไม่ครบองคาภพมาประกอบ
เมื่อใดตอบในสิ่งถูกต้องประสงค์
เมื่อถึงคราเวลาตายประกอบองค์
เมื่อคิดช่วยกลับผกวงเปลี่ยนเรื่องตาย

เมื่ิอความพราก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น