วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

สงค์สุดทาง

สงค์สุดทางสังข์สุขธงพงษ์สุดทาง
แสนอัปปางสางอัปปราสาอาจใด
สงค์สะบายสายจรรย์ดีศรีสูงให้
สงค์สิ่งใดสางสิ่งดลสนสุดแด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น