วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ถ้าเธอเชื่อฉันก็เชื่อเพราะเธอเก่ง

ถ้าเธอเชื่อจริงอย่างเพลงเธอที่ร้อง
ถ้าเธอเช่ือตามชื่อเรียกสิ่งที่ครอง
ถ้าเธอเชื่อแบบไตร่ตรองตามเหตุการณ์
ถ้าเธอเชื่อแบบอย่างทำตามตามกัน
ถ้าเธอเชื่อสิ่งมีค่ามีใครล่ะทำมาก่อน
ถ้าเธอเชื่อครูอาจารย์ที่พร่ำสอน
ถ้าเธอเชื่อในสังหรณ์กร่อนอาการ
ถ้าเธอเชื่อในตรรกะศักยภาพ
ถ้าเธอเชื่อประมาณมาตรปราญอักษร
ถ้าเธอเชื่อเหตุและผลร่วมปกรณ์
ถ้าเธอเชื่อว่าเธออ่อนประสบการณ์

ถ้าเธอเชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น