วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

มีทางไปแน่

มีทางไปมีทางมาดีทุกวรรณ
มีทางฉันมีทางเธอเสมอใส
มีทางเธอไม่มีฉันบุรุษตรัย
มีทางไปในที่แท้มิตรธรรมดี

มีทางธรรมนำทำทางกลางทางกา(ขาว)
มีทางมามีทางไปสว่างนั้น
มีทางไปไม่มีมาอยู่ไหนกัน
มีทางมาเมื่อไปนั้นไปที่ใด

มีทางเล็กมีทางกว้างมีทางลาด
มีทางสะอาดมีทางอ่านอริยะสวรรค์
มีทางเอื้อมีทางทานปันที่วัน
มีทางทันมั่นธงธรรมพระสัมมา

ยูทาห์(ระบาย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น