วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

เพ็ญจันทร์

เพ็ญจันทร์พรรณแพรพราวสกาวฟ้า
เพ็ญพริ้มดาพระทานังพลังแจ่ม
เพ็ญอุราพระยลยินพระจันท์แย้ม
เพ็ญแอร่มแจ่มแก้มนวลอวลอิ่มองค์

ทานใหม่หรือทานเก่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น