วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ปีแสง

ปีแสงมรรคแปลงศรีเมื่อปีแสง
มรรคแสงแหล่งมักล้ำใสด้วยในสวย
ปีแสงสุดดุจใจซึึ้งสวยและรวย
มรรคคงสวยมรรคคงใสใกลนานปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น