วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

ลืม(ตา)

มองเห็นได้ในทุกแง่เห็นทุกอย่าง
มองเห็นกระจ่างกระจะใจในแง่จิต
มองเห็นบนและเห็นล่างเห็นความคิด
มองเห็นกิจมองเห็นกากมองเห็นการ

มองเห็นร้ายมองเห็นจริงมองเห็นได้
มองเห็นใจในเจรจาเที่ยงแท้นั้น
มองเห็นประโยชน์และความรู้เรื่องต่างกัน
มองเห็นนั่นได้ด้วยตาความจริงตัว

ไม่สงสัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น