วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

ความกลัว

เรื่องของเรื่องคือความกลัวของฉันเอง
เรื่องใดเล็งเพ่งจ้องเราเฝ้ากลัวหนา
เรื่องเพียงไรใหญ่หรือเล็กถามทุกข์ครา
เรื่องหนักหนาสุดหนาหนักหนักจริงๆ
เรื่องของใครเรื่องของเขาเราไม่รู้
เรื่องหนักอยู่เราไม่ดูเราไม่เก่ง
เรื่องของใครเรื่องกรรมมันดูตนเอง
เรื่องไม่เก่งเป็นของเราเราโง่งม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น