วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

หินที่เด่นเป็นหินใดในกำเนิด

หินที่เกิดเป็นหินแท้แน่หินหนัก
หินที่ผลักคราบกอนเกิดเป็นหินสาย
หินไม่อุ้มเป็นทางผ่านน้ำหินทราย
หินตะกอนเวลาได้เป็นธาตุรวม
หินดินดารวานนอนเนื่องเรื่องตัวดิน
หินร้อนดินหินอัคนีมีลายให้
หินแกนิตเงาและงามความดีใด
หินดวงใจในหินจริงวิญญาคง
หินเอยหินมีรสชาติหินมีหรือ
หินนั้นคือดินก่อกายเป็นหินหิน
หินใช้ก่อร่วมเกิดใดหินบันลือ
หินสุดลื้อที่ล่วงลงเมื่อโครงเครง
หินก่อเกิดเป็นประโยชน์คนอาศัย
หินเปลี่ยนไปในไม่เปลี่ยนยามลูกหิน
หินเป็นนั่นเป็นอย่างนั้นหินอาจินต์
หินเป็นหินหินเป็นเพชรเข็ดจริงเชียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น