วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

จันทร์ลอยเด่นยามราตรี

จันทร์ดาวร้ายใจดาวดีหรือดาวลวง
จันทร์เศร้าทรวงจันทร์เสริญสรวงจันทร์สุขใส
จันทร์แสนร้ายจันทร์แสนดีมีค่าใด
จันทร์ร้ายใดใจร้ายดวงล่วงใดดู

ทำได้ในชาติเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น