วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ถูกตลอดผิดตลอด

ถูกตลอดคือไปได้ลื่นไหลนัก
ถูกตลอดเหมาะสมนักประกอบไหน
ถูกตลอดเมื่อเห็นทางธงของใคร
ถูกตลอดจริงหรือไม่ฉันเชื่อเธอ
ถูกตลอดในธรรมชาติเป็นไปได้
ถูกตลอดในสิ่งใด้พื้นฐานตั่ง
ถูกตลอดของคนมากประโยขน์จัง
ถูกตลอดเมื่อนอนนั่งไม่ขวางใคร
ถูกตลอดทำอะไรสบายตลอด
ถูกตลอดไม่มีจอดศัตรูครั้ง
ถูกตลอดถูกจริงไรเงียบหรือดัง
ถูกตลอดสบายจังอย่างไม่วน

ผิดตลอดเหมือนคราวกอดความมืดกด
ผิดตลอดทางขวางปลดกรรมใดหนา
ผิดตลอดกากกะบาดอาตตะมา
ผิดตลอดผลิใบหนาผลิใบบาง
ผิดตลอดมีหรือลอดตลอดหลุด
ผิดตลอดผูกพันจุดผุดมาล่า
ผิดตลอดนานหรือไวเร็วหรือช้า
ผิดตลอดเพิ่มกรรมหนานาแน่นกำ
ผิดตลอดทอดทุกข์ให้ในกำคราส
ผิดตลอดเพื่อส่งชาติไร้ดีคลั่ง
ผิดตลอดปิดตำนานอวสารชัง
ผิดตลอดจุดหมายตั่งแล้วกำตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น