วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ไม่เห็นใจเธอ

ไม่เห็นใจเธอไม่เห็นใจใจไม่เห็น
ดูไม่เป็นดูไกล้ใกลอาจเห็นค่า
ไม่เห็นนะไม่เห็นเลยสุดปัญญา
ดูแล้วไม่น่าค้นหาอาลัยเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น