วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

หลงเรือนรังฤารุระเร้นไรโรค

เรือนร่างโกรกไร้เรี่ยวแรงแห่งวนผัง
หลงเรือนไร้ร่างมนุษย์โสสุขรัง
เรือนผกครั้งยังผกโผนสภาพคน

เรือนเล็กโหลกลีบละรุหลงเรือนใหญ่
หลงเรือนสวยสง่าใยเรือนรังด้วย
เรือนงามดีอย่างไรนี่ประโยชน์รวย
หลงเรือนสวยชำรุดป่วยต้องซ้อมแซม
เรือนสวยจ้องของสิ่งใดในใจวาด
หลงเรือนแล้วคงเกาะชาติเจือนจองต้อง
เรือนหนี้เล่าเป็นรังโลกวิโยคตรอง
หลงเรือนผ่องดีไม่พังนี้เรือนงาม
เรือนฉันด้วยเรือนเธอเด่นหลงถลำ
หลงเรือนรังที่ประโยชน์ใจจิตคล่อง
เรือนอาศัยด้วยธรรมใดจึงจับจอง
หลงสวยมองยามหักพังนั่งอะไร
เรือนเคลื่อนไหวนำจิตใหญ่หรือจิตเล็ก
หลงเรือเจกปัจเจกชนสมบูรณ์ต้อง
เรือนไม่สมลมไม่สวยทางลมจอง
หลงร่างต้องสมบูรณ์แบบเมื่อไรดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น