วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

ไม่มีฉันไม่มีเธอไม่มีเขา

ไม่มีฉันไม่มีเธอไม่มีเขา
ไม่มีเราไม่มีเจ้าไม่มีสู
ไม่มีตูไม่มีอั้วไม่มีกู
ไม่มีหนูไม่มีข้าไม่มีเอ็ง
ไม่มีท่านไม่มีนายไม่มีลื้อ
ไม่มีมันไม่มีคุณไม่มีผม
ไม่มีอาตมาภาพปราบนิยม
ไม่มีกระผมไม่มีดิฉันไม่มีคำลา


ตายหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น