วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

พระเป็นเจ้าเจ้าเป็นพระพระเป็นเจ้า

พระเป็นเจ้าเจ้าเป็นพระพระเป็นเจ้า
พระยึดเราพระห่วงเขาพระเฝ้าไหน
พระช่วยเขาพระปลุกเตาพระส่งใด
พระเป็นใหญ่ใจเป็นพระมาละดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น