วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่ถูกยัดเยียดให้

ความรู้ที่ถูกยัดที่ถูกเยียด
ความรู้คราละเอียดแพงจริงหนี้
ความรู้ในเวลาทุกนาที
ความในชีวืและชีโว
ความรู้เรื่องสนใจในขณะ
ความรู้สดใสจะนำมาก่อ
ความรู้จะเท่าไรในเหล่ากอ
ความรู้ที่นำก่อสุขใจจริง
ความรู้ที่สิ่งใช่ในสิ่งชอบ
ความรู้เรื่องระบอบระบบขันธ์
ความรู้ในสูงสุดกำลังวัน
ความรู้ในสร้างสรรค์วันสบาย
ความรู้ในลัทธิสะสมยุทธ
ความรู้ใจในทุจริตได้
ความรู้ในตนเองกิเลสกาย
ความรู้ในคำคายละอองใคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น