วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

ทุกขัง

รูปไม่สวยภาพไม่ใสเขาไม่สน
รสชาติยลเกิดเปรียบเทียบชาติใดได้
กลิ่นช่างขัดกัดกร่อนจิตคุณค่าไร
เสียงนั้นใช่เสียงไม่ใช่ในชอบเลย

อนุสัยนามานุสัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น