วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

วรรณะ

วรรณะมีสำหรับตนที่รักตน
วรรณะวนในหัวใจฝ่ายผูกขาด
วรรณะมีไว้แบ่งปันของรวมราษฎร์
วรรณะชาติไม่มีจริงแต่เกิดมี
วรรณะกรรมนำเกิดวันวรรณกลาง
วรรณะต่างมีสำหรับคนชาติหลง
วรรณะผ่องงามผิวพรรณเลือดสูงลง
วรรณะคงจริงหรือคนวรรณครอง
วรรณะมีหมดวรรณะเมื่อมีพุทธ
วรรณะหลุดไม่หลุดอัตตาผูกสัตย์
วรรณะมีเพื่อสิ่งนี้แบ่งลงภัทร
วรรณะจัดสรรค์ลงตัวควรได้ใด

พวกเทพชอบกระตุ้นให้เกิด ชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น