วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

รากอาริยะธรรมและธรรมชาติ

รากอาริยะธรรมเเละธรรมชาติ
รากฝัังอาตตะมาชาติพาดใดอยู่
รากแก้วยั่งลงลึกไรสุดมองดู
รากลอยอยู่วัตถุธรรมนำต้นยืน

รากแก้วยงยั่งยืนนะที่ยึดเกาะ
รากแก้วเหมาะเกิดกิจเกาะเมื่อพาดกิ่ง
รากแก้วสวยประโยชน์ใยรักษาพิง
รากแก้วดิ่งรากฝอยเด่นเป็นธรรมใด

รากเอยรากพฤษภาชาติยืนต้นหยั่ง
รากพัวพังรากกอดไว้รากไม่รู้
รากเหมาะสมรากดิ่งจมดินดีดู
รากถ้ารู้อยู่ที่รากชีวิตไร

ราก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น