วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

เป็นอมนุษย์ได้เท่านั้น

เป็นอมนุษย์ได้เท่านั้นทำใดได้
เป็นเทวะกายแจ่มใสสุขทุกข์ทุกอย่าง
เป็นเหนือกว่ามนุษสาทุกโมงยาม
เป็นสัตว์ข้ามพงษ์พันธุ์เก่าเเละเหล่ากอ
เป็นอสุรากายาเหนือไม่เหมือนใด
เป็นอสุรกายเข้าสูบเขาสบายกว่า
เป็นสัตว์เดรัจฉานที่งานกรรมมา
เป็นสัตว์ตาจ้องงานงมหลงบ่มงาน
เป็นสัตว์หลงในวัฏฏะนะกำเนิด
เป็นเทพเถิดบำเพ็ญมุตหยุดของเก่า
เป็นสัตว์ร้ายในสัตว์ร้อนสันดอนเตา
เป็นสัตว์เฝ้าของของฉันวันพบธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น