วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

กายธรรมวจีธรรมมโนธรรม

กายธรรมกายกรรมกายนำ
วจีธรรมวจีกรรมวจีให้
มโนธรรมมโนกรรมมโนทัย
ทุศีลใดหรือศีลจำดลดวงดาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น