วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

ผลิใบดอกออกเป็นผลคือต้นไม้

ผลิใบดอกออกเป็นผลเป็นต้นไม้
ผลิใบได้เป็นกิ่งใบก้านสาขา
ผลิไม่ได้เกิดสิ่งใดต้นไม้ครา
ผลิใบหนาผลิใบบางอย่างแท้จริง
ผลิดอกออกผลมีที่มองเห็น
ผลิออกเป็นสมบูรณ์ต้นสนสิ่งไหน
ผลิเป็นลาภสักการะผลธรรมใด
ผลิเป็นไรใยจึงผลิอย่าผลิเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น