วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

กลั่น

กลั่นจิตใจใสจริงจริงบริสุทธิ์
กลั่นให้ทุกข์บริสุทธ์ใจในทุกหนา
กลั่นใจให้บริสุทธิ์ใสรวยทุกครา
กลั่นใจฆ่าห้วงแห่งน้ำยามยากใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น