วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

ลงทุนนิยม

ลงทุนจะนะนิยมงมทุนถึง
ไม่ลงจึงจะลาเหตุเพทภัยหา
ของในโลกทุกประเภทมีเจ้าของทุกเวลา
ขอทานหนามาขอทานเขาสาบลง
ทุนอันใดที่อันไหนไม่สนอง
นาบุญครองหมองบุญครานาคงหิน
ลงไปแล้วปลูกไม่ขึ้นทุนพังพินท์
ทุนเยอะกินถิ่นที่ครามยามไม่ลงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น