วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

อาจน้อยไป

อาจน้อยไปกรรมที่ฉันทำไม่ดี
อาจน้อยไปที่กรรมหนี้ครั้งไม่ให้
อาจน้อยไปที่เมื่อร้ายในสิ่งใด
อาจน้อยไปฉันขอใช้ให้เธอทำ
อาจน้อยไปสำหรับที่สมควรให้
อาจน้อยไปที่ให้ครั้งภาพกรรมหลัง
อาจน้อยไปที่เราควรได้ภพยัง
อาจน้อยไปภาพเก่าครั้งฉันไม่ดี
อาจน้อยไปเป็นเพราะอัพยากฤต
อาจน้อยไปกรรมชีวิตที่ทำให้
อาจน้อยไปที่เมื่อทำเธออะไร
อาจน้อยไปเมื่อสิ่งร้ายในที่ทำ
อาจน้อยไปที่สมควรได้รับบท
อาจน้อยไปที่นาคตแลหมดผัง
อาจน้อยไปที่ทำดีเพื่อปะทัง
อาจน้อยไปที่ครั้งยังฆ่าสิ่งไร

าจน้อยไปและสมควรรับในผล
อาจน้อยไปในจักรกลคนช่วยเขา
อาจน้อยไปฆ่าคนได้ช่วยดีเรา
อาจน้อยไปที่เขาเฝ้าทวงกลับคืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น