วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

ในวาทะนั้นติดกรรมธรรมชาติ

ในวาทะนั้นติดกรรมธรรมชาติ
ในวาทวาทวาดวาทะโอกาสให้
ในวาทะสร้างชีวิตหรือดับใจ
ในวาให้ในวาตะนะลมลม
ในอากาศปรามาทใดไร้กรรมติด
ในลมพิษผิดอะไรใครรู้บ้าง
ในลมร้ายเพียงไม่ใช่อุดมกลาง
ในลมรักสมัครวางสามัคคี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น