วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

ที่พึ่ง

ที่พึ่งตาสิ่งสุขมาเห็นถูกสุขเห็นสุขเกิด
ที่พึ่งเกิดภาพจรรย์โลงโปร่งใจใส
ที่พึ่งเห็นความไม่สวยเปลี่ยนภาพไป
ที่พึ่งภัยในภาพนั้นทุกข์สุขจริง

ที่พึ่งหูยินดีรู้สูเสียงเสาะ
ที่พึ่งเพราะมีภัยเลาะเพราะหลงไหล
ที่พึ่งเสียงความล้ำค่าความรู้ใคร
ที่พึ่งในเสียงสร้างสรรค์วันสวยคำ
ที่พึ่งหูเมื่อได้ฟังช่างถูกเสียง
ที่พึ่งเอียงเสียงไม่ยินเงี้ยโสตเฝ้า
ที่พึ่งหูสดับรู้สักแต่เงา
ที่พึ่งเบาเขาไม่ชัดเสียงอัตตา

ที่พึ่งกลิ่นยามสมถวิลกลิ่นที่ชอบ
ที่พึ่งกอบยอกยลกลิ่นพักสูดได้
ที่พึ่งลมในอากาศหมดขาดใจ
ที่พึ่งในโอกาศดีต้นไม้งาม

ที่พึ่งรสชาติไม่ชอบตอบในรส
ที่พึ่งหมดสบความรับรู้รสบ้า
ที่พึ่งมีรสอาหารไร้รสตรา
ที่พึ่งยารักษาร่างไม่มีไร

ที่พึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น