วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

ตั่งใจจง

จงหยุดคิดจงหยุดกาลจงหยุดกรรม
จงหยุดนำจงหยุดเห็นจงหยุดว่า
จงหยุดรักจงหยุดเกลียดจงหยุดพา
จงหยุดว่าจงหยุดกินจงหยุดกลัว

จงหยุดนึกจงหยุดหมุนจงหยุดตา
จงหยุดค่าจงหยุดตราจงหยุดสอน
จงหยุดเดินจงหยุดยืนจงหยุดนอน
จงหยุดร้อนจงหยุดเย็นจงหยุดวัน

จงหยุดหมู่จงหยุดหม่นจงหยุดเดือด
จงหยุดเหือดจงหยุดแห้งจงหยุดหวัง
จงหยุดดีจงหยุดร้ายจงจงหยุดพัง
จงหยุดดังจงหยุดจำจงหยุดตาย

ถังไท่จง

หยุดโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น