วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

ความไม่รู้เครื่องผูกพันธ์

จริงๆนันความผูกพันธ์กุศลค่า
ความไม่รู้ไม่เท่าทันในกรรมมา
เครื่องผูกพันธุสูงค่าร้อยรัดไปปัญญาบารมีที่ความโกรธ
ปัญญโลดรู้ทุกที่มีความต่าง
ปัญญาสุดมรรควิมุตคงเปิดทาง
ปัญญาอย่างที่ี่วาจาคราสร้างใจ
ปัญญาบารมีที่ความเกลียด
ปัญญาเสียดเครียดขืนขัดและไขว้ขวาง
ปัญญาบารมีความรักทาง
ปัญญาข้างปัญญาเข็นเห็นอะไร
ปัญญาบารมีที่ความโลภ
 ปัญญาจบปัญญาจะได้สิ่งไหน
ปัญญาบารมีที่อาลัย
ปัญญาไขมีสิ่งใดใช่ของจริง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น