วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

โมหะ

ไม่หลงรูปไม่หลงร่างไม่หลงสวย
ไม่หลงงงไม่หลงรวยไม่หลงค่า
ไม่หลงยึดไม่หลงย่ำไม่หลงตา
ไม่หลงงมไม่หลงค้าความเป็นตนถ้าจะหลงจะหลงอะไรจึงจะดีหนอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น