วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

แรงอาฆาติ

แรงอาฆาตเพราะถูกฆ่าไม่หมดฆาต
ถ้าอาฆาตในถูกฆ่ามากเพียงไหน
เเรงอาฆาตในส่วนลึกฆาตติใคร
อาฆาตใดใดไร้แคล้วคลาดอาตไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น