วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

ไร้รากเหง้า

ไร้รากเหง้าและรากโง่ไร้รากงอก
ไร้ความพอกไร้ความพูนมูลขยาย
ไร้รากแก้วของธรรมมะโง่อย่างไร
ไร้รากในใจธรรมมะพระทำจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น