วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

อมตะ

อมตะในโลกหล้าสัจจานัง
อมตะไม่หยุดยังตั่งอยู่ได้
อมตะจักรตั่งอยู่มูลเหตุใด
อมตะยืนยาวในเวลาวรรณ
อมตะเมื่อมีตนคนอมตะ
อมตะเมตตานะคงสุขสันต์
อมตะอหิงสามหาวรรณ
อมตะเรื่องราวนั้นพลันเขียนตรง
อมตะสังขารเดียวหลายธาตุหลาก
อมตะคงอยู่หากทุกข์สืบขันธ์
อมตะสังขาราเปลี่ยนอะหลั่ยทัน
อมตะสังขารนั้นมั่นอยู่นาน
อมตะในเวทนาคราดับทุกข์
อมตะนั้นสืบสุขหทัยกลั่น
อมตะใช้ธรรมาข้อใดกัน
อมตะ
อมตะมั่นวันอุดมบ่มสุขตรึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น