วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

เมื่อครารู้เราได้พบอริยะบุญสูงสุดเมื่อครารู้เราได้พบอริยะบุญสูงสุด
เมื่อคราพุทธบุตรองค์ผู้สุงค่า
เมื่อคราหาผู้ประเสริฐเหนือเวลา
เมื่อคราหาผู้สูงฟ้าองค์เทวัน

คุณมีสิทธิตัดสินใจ
ทำบุญได้หรือไม่


เมื่อคราใดที่หวาดกลัวชั่วดำดิ่ง

เมื่อคราสิ่งปิดบังใจในร้ายร้าย

เมื่อคราส่งพระใบบุญเบิกบานใจ 

เมื่อคราใดพบพระเเล้วแจวโกยบุญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น