วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

แสงสว่าง

แสงสว่างทางสวรรค์พลันพลุให้
แสงเพียงขณะกลางดวงใจหทัยพรั่น
แสงพลุในท้องฟ้าพราวราวดวงจันทร์
แสงขณะนั้นพริบประไพใยยาวยงค์
แสงสว่างกลางหน้าที่สัญญาณใหญ่
แสงสว่างทางหนไหนตะไลนั่น
แสงสว่างสุขดาวฤกษ์เจิดตะวัน
แสงสว่างของพระจันทร์ยามมืดลง
แสงสว่างทางดวงดาวพราวกระพริบ
แสงธรรมทิพย์ห้วงมหรรณพพราวผ่อง
แสงสว่างในตนจักตรึงตรอง
แสงสว่างทางครรลองครองคำคง
แสงสว่างทางวิญญาพระพาให้
แสงสว่างทางไสวใสสว่าง
แสงสว่างทางทุกข์เมื่อไม่ดับวาง
แสงสว่างทางพระพร่างกลางคณาง์
แสงสว่างทางที่มอบตอบสงสัย
แสงสว่างที่ในใจไร้กรรมฝัง
แสงสว่างที่ใดใดเห็นทานัง
แสงสว่างพระทัยดั่งสว่างจริง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น