วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

กลดกรดกดกฏ

กลดคือร่มให้ร่มเงาเผาเกินสิ่ง.
กรดกัดจริงเพราะเป็นกรดกัดให้กร่อน
กดกดไว้กดด้วยกายแข็งแรงแหล่งซ่อน
กฏมาผ่อนหรือนำปักปรักพัง

เพื่อคนอื่นเพื่อตัวเราเพื่อคนที่เรารักเพื่อคนที่เราเกลียด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น