วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

คนไม่รู้เวลา

คนไม่รู้เวลาไหนของใครนั้น
คนไม่รู้เวลาขันธ์ของตนได้
คนไม่รู้เวลานั้นต้องหมุนไป
คนไม่รู้เวลาไหนใครหมุนมา
คนไม่รู้เวลาไหนของใครคราส
คนไม่รู้เวลาก๊าซในมีค่า
คนไม่รู้เวลาเขาเราต้องลา
คนไม่รู้เวลาค่าชีวาใจ
คนไม่รู้เวลาโง่โง่เป็นไง
คนไม่รู้เวลาตายกิเลสล่า
คนไม่รู้เวลาบังทุกข์บีบพา
คนไม่รู้เวลาข้าเวลาคาย
คนไม่รู้เวลาหน้าที่รวบ
คนไม่รู้เวลาจวบประเจอะเหมาะ
คนไม่รู้เวลาสะสมเพราะ
คนไม่รู้เวลาเลาะของภัยใจ
หน้าที่
คนไม่รู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น