วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ท่าน

ทานเอ๋ยทานนำหน้าช่วยด้วยไม่เอก
ทานใหม่เล็กทานใหม่ใหญ่หรือเก่าหนา
ทานเอกท่านผู้สำคัญปรมา
ทานเอกหนากว่าธรรมดาทำมาใด

บุรุษที่2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น