วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

ผัสสะ

ผัสสะสระสัมผัสสะสวยไม่สวย
ผัสสะช่วยเพียงมองดูก็บุญนั้น
ผัสสะมองของสวยๆผิวพรรณวรรณ
ผัสสะกั่นกลั่นผัสสะสวยชอบมอง

ผัสสะยินยลความคิดได้ด้วยหู
ผัสสะรู้บอกเสียงปรับที่แปลเปลี่ยน
ผัสสะหูนำความรู้ทุกอย่างเรียน
ผัสสะเพี้ยนเพียรความผิดจิตเขาคน

ผัสสะหอมปลอมความเห็นเป็นความหอม
ผัสสะล้อมตอมอะไรในความเหม็น
ผัสสะอุรุอารมณ์เอียนหอมเป็น
ผัสสะเช่นกินอะไรจึงต่างกัน

ผัสสะรับรสในชาติชาติในใช่
ผัสสะใสรสในชาติอาตมีรู้
ผัสสะชอบหรือเฉยเลยเฉยเช่นดู
ผัสสะตู่ว่าเป็นเขาเป็นรสชล

ผัสสะเปลี่ยนอยู่ร่วมกันหมั่นดูกาย
ผัสสะเกิดเเล้วเป็นได้มีแตกดับ
ผัสสะแยกกลับขยับขยายนับ
ผัสสะจับรับธรรมได้ด้วยจงใจ

ผัสสะใจเข้าใจใด้ด้วยผัสสะ ผัสสะกะสัมผัสละคณะนั้น ผัสสะผงนำออกไปใจใครกัน
ผัสสะขันธ์นั่นร่างกายสกสักกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น