วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้ไม่มีศัตรูที่แท้จริง

ผู้ไม่มีศัตรูที่แท้จริง
ผู้ไม่มีศัตรูดิ่งเหนือโลกไร้
ผู้ไม่มีศัตรูเลาะเกาะกรรมใด
ผู้ไม่มีศัตรูใสเห็นเขาจริง

ศัตรูแน่ศัตรูแพ้ศัตรูทิ้ง
ศัตรูยิ่งจริงหรือไรเพียงใจวุ่น
ศัตรูแท้ที่แท้จริงตะกอนขุ่น
ศัตรูลุ้นมาผลักเราเขาหวังใด
ศัตรูร้ายที่ใจหนักหลักกฏอาจ
ศัตรูศาตร์อาตตมาอริไหน
ศัตรูดีมีหรือหนี้เขาปล่อยไป
ศัตรูใหญ่ศัตรูใครศัตรูคราวหาศัตรูที่แท้ให้เจอเเล้วเลือกว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับผลที่ศัตรูมอบให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น